"Verbinden door ontwikkeling"

Bestuur

Het huidig bestuur wordt gevormd door:

Ylonka Postema
a.i. voorzitter
vacature
secretaris
Tamara Witkamp
penningmeester
Anke Zwerver
coördinator bijeenkomsten
Wilma Roest coördinator communicatie 
Tineke Bakker coördinator sponsoring
Sintia Leidelmeyer ledenadministratie