"Verbinden door ontwikkeling"

Privacy Beleid

SPiN en Algemene Verordening Gegevensbescherming:

Wij nemen uw privacy serieus. De leden hebben op 26 september 2018 deze documenten vastgesteld.
Voor de nieuwe privacywet zijn openheid en transparantie essentieel bij het verkrijgen en opslaan van persoonlijke gegevens.

Wat gaat er precies veranderen?

De belangrijkste feiten rondom de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens aan ons vraagt, zijn:

  • Wij zijn volledig transparant over welke gegevens we van u gebruiken.
  • Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden.
  • U heeft het recht om in te zien hoe wij uw data gebruiken.
  • U heeft het recht op vergetelheid (het volledig wissen van uw persoonlijk data).
  • Uw gegevens zijn bij SPiN goed beschermd.

Voor een volledig overzicht van hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u graag naar onze privacyverklaring.