Geacht SPiN lid, sponsor of belangstellende,

Donderdag 9 februari 2023, heeft de tweede extra Algemene Ledenvergadering (ALV) online plaatsgevonden. Tijdens deze ALV heeft de meerderheid van de aanwezige leden gestemd voor opheffing van SPiN.

Conform de statuten is hiermee formeel ingestemd om over te gaan tot ontbinding van Secretaresse Platform Noord per 1 juli 2023 of zoveel eerder wanneer mogelijk. De benodigde acties om de vereniging op correcte wijze te ontbinden worden door het zittende bestuur in gang gezet.

Het bestuur bevestigt dat het lidmaatschap van alle leden van Secretaresse Platform Noord per 9 februari 2023 formeel is beëindigd c.q. is opgezegd.

Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar info@spin.nu en we nemen z.s.m. contact met u op.

Wij danken onze leden en sponsoren voor het vertrouwen in de vereniging over de afgelopen 30 jaar en wensen eenieder alle goeds toe in de toekomst.

Met vriendelijke groet,
Bestuur SPiN