"Verbinden door ontwikkeling"

Lid worden

We heten je graag welkom als lid van SPiN. We zijn een actieve vereniging die zich oriënteert op de drie noordelijke provincies. Onze kracht ligt dan ook op verbondenheid op korte afstanden en een netwerk onder ‘handbereik’.  

Zo word je lid

Vul dan het inschrijvingsformulier in. Na je registratie krijg je bevestiging van je inschrijving en een verzoek tot betaling van de contributie.
Zie voor toelichting de regeling contributie.

Het lidmaatschap van SPiN is voor alle secretaresses, managementassistenten, office-managers, zzp’ers, etc. Wij zijn er voor iedereen die in een faciliterende rol werkt!

Dit krijg je als SPiN-lid

Het lidmaatschap van SPiN kost € 60,00 per jaar.
Bij inschrijving betaal je eenmalig € 7,50 administratiekosten.

Het lidmaatschap loopt van 1 september tot  en met 31 augustus. Word je tijdens het lopende jaar lid, dan wordt de jaarbijdrage navenant verminderd.  Opzeggingen dienen bij ons binnen te zijn voor 1 augustus van het lopende jaar. In het huishoudelijk reglement staat dit nader toegelicht.

Let op!
Het lidmaatschap van SPiN is persoonlijk en niet overdraagbaar! Wel is het mogelijk dat de factuur op een bedrijfsnaam wordt gezet en dat jouw werkgever deze factuur voldoet. Echter, de factuur wordt gemaild naar jouw persoonlijk e-mailadres en je bent zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling.

Lidmaatschap met 5 of meer personen van één bedrijf: wanneer er 5 of meer medewerkers van één bedrijf lid zijn van SPiN dan geldt voor deze leden een korting van 25% per persoon op de contributie.

Betalingsverplichting

De betalingsverplichting geldt voor een heel jaar.
Onze betalingstermijn is 14 dagen. Wordt de contributie niet tijdig voldaan, dan volgt een herinnering. Blijft de betaling uit, dan heeft dit gevolgen voor je lidmaatschap en volgt uitschrijving.

Mocht je het lidmaatschap willen beëindigen, informeer ons dan vóór 1 augustus.