We heten je graag welkom als lid van het SPiN. We zijn een actieve vereniging die zich oriënteert op de drie noordelijke provincies. Onze kracht ligt dan ook op verbondenheid op korte afstanden en een netwerk onder ‘handbereik’.Head Folder SPiN 250pixels

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met het secretariaat of lees de folder. Uiteraard kun je ook gewoon een keer als introducé aan een bijeenkomst deelnemen. Zo kun je uit eerste hand ervaren wat het SPiN is en doet.

Je kunt één keer als introducé aan een bijeenkomst deelnemen, zonder verdere verplichtingen. Wil je nog een keer als introducé komen, dan vragen we hier een bijdrage van € 17,50 voor. 
Besluit je alsnog om lid te worden, dan wordt de bijeenkomst waar je lid bent geworden in mindering gebracht op de nog verschuldigde contributie voor dat seizoen.

Lid worden van SPiN?

Vul dan het inschrijvingsformulier in. Na je registratie krijg je bevestiging van je inschrijving en een verzoek tot betaling van de contributie. Zie voor toelichting de regeling contributie 2015.

Het lidmaatschap van SPiN is voor alle secretaresses, managementassistenten, office-managers, zzp’ers, etc. Wij zijn er voor iedereen die in een faciliterende rol werkt!

Wat krijg je als SPiN-lid?

Het lidmaatschap van SPiN kost € 57,50 per jaar. Bij inschrijving betaal je eenmalig € 7,50 administratiekosten. 
Word je lopende een seizoen lid, dan wordt de jaarbijdrage navenant verminderd. In het huishoudelijk reglement staat dit nader toegelicht.

Voor je lidmaatschap ontvang je:

  • minimaal 5 bijeenkomsten in de regio’s Groningen, Friesland en Drenthe
  • kennismaking met workshops en locaties
  • de digitale nieuwsbrief SPiNNet met allerlei nieuwtjes en aanbiedingen
  • aanbiedingen van onze sponsors, speciaal voor SPiN-leden
  • toegang tot het ledengedeelte waar je de ledenlijst vindt en kunt gebruiken voor je netwerk
  • mailings van sponsors, speciaal bestemd voor SPiN-leden

Mailings

De ledengegevens zijn vertrouwelijk en alleen toegankelijk voor de eigen leden. Mailings van sponsors worden altijd verzonden vanuit het SPiN. Wij stellen de ledengegevens niet beschikbaar aan onze sponsors. Gebruik door derden van ons ledenbestand staan wij niet toe.

Ook het gebruik van ledengegevens voor commerciële doeleinden door eigen leden, is niet toegestaan.

Let op!

Het lidmaatschap van SPiN is persoonlijk en niet overdraagbaar! Tevens wordt de factuur voor je lidmaatschap op jouw naam gezet en niet op het bedrijf.

Opzeggen

Opzegging van lidmaatschap dient minimaal 2 maanden voor einde van het seizoen te gebeuren. Wordt nadien opgezegd, dan gaat men de verplichting aan voor lidmaatschap van het volgende seizoen.
Een seizoen/lidmaatschapsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Opzegging dient dus vóór 1 juli te gebeuren.

Betalingsverplichting

Een lid is betalingsplichtig voor een heel seizoen. De nota voor contributiebetaling wordt jaarlijks in oktober/november toegestuurd, met een betalingstermijn van 14 dagen. Wordt de contributie niet tijdig voldaan, volgt een herinnering. Bij uitblijven van betaling door een lid, waarbij er op dat moment sprake is van wanbetaling, behoudt SPiN zich het recht voor om de inning van de contributie bij een incassobureau/gerechtsdeurwaarder neer te leggen. De kosten die dit met zich meebrengt, worden verhaald op het lid. 
Wanbetalers worden gehouden aan betaling van het lopende seizoen, waarna uitschrijving volgt.

 

 

 

 

 Martini Plaza

Bano 150

 Tol Secretarie 800

 AdeccoTopSecretariesLogo 150

BLG 150x100

 Secretary Plus logo

Kenonz logo

No result...
Webdesign + realisatie: Poiter Design