Het huidig bestuur wordt gevormd door:

Daniëlle de Jong
voorzitter
VACATURE
secretaris
Ans Brouwer
penningmeester
Anke Zwerver
cöordinator bijeenkomsten
Alice Haitjema coördinator communicatie, website en Social Media
Ylonka Postema coördinator communicatie, website en Social Media
Sintia Leidelmeyer ledenadministratie
Tineke Bakker
coördinator sponsoring
Webdesign + realisatie: Poiter Design