Het huidig bestuur wordt gevormd door:

Daniëlle de Jong
voorzitter
Margaretha de Boer
secretaris
Ans Brouwer
penningmeester
Anke Zwerver
cöordinator bijeenkomsten
Alice Haitjema coördinator communicatie, website en Social Media
Ylonka Postema coördinator communicatie, website en Social Media
Sintia Leidelmeyer ledenadministratie
Tineke Bakker
coördinator sponsoring

 Martini Plaza

Bano 150

 Tol Secretarie 800

 AdeccoTopSecretariesLogo 150

BLG 150x100

 Secretary Plus logo

Kenonz logo

No result...
Webdesign + realisatie: Poiter Design